Highlights fra kredsstyrelsesmøde 5. maj

På det første kredsstyrelsesmøde med Morten Bo Larsen for den virtuelle bordende, evaluerede kredsstyrelsen det præsentationsmøde om den nye lokale arbejdstidsaftale, A2650, der blev afholdt for skoleledere, tillidsrepræsentanter og TR-suppleanter i torsdags. Der var generelt positive tilbagemeldinger på mødet, som samtidig var et godt signal om samarbejdssporet i Hvidovre - og at det er et fælles projekt at få aftalen implementeret ude på skolerne.

Kommunalvalg 2021

Den 16. november er der kommunalvalg, og her vil vi igen forsøge at give folkeskolen en central plads i valgkampen. Ved sidste kommunalvalg fik vi bl.a. sat fokus på klassekvotienter, og efter mere end et år med nedlukninger og coronaskole er det jo næppe blevet mindre aktuelt at få folkeskolen og dens fagprofessionelles vigtige samfundsrolle sat på dagsordenen - og det vil derfor blive et af kredsstyrelsens fokusområder det kommende halve år.

 

Sæt kryds i kalenderen!

Og så blev der også tid til lidt årsplanlægning for kredsstyrelsen. I første omgang vil både vi og mange andre gerne sige ordentlig farvel til Flemming Ernst efter 25 år som formand for Hvidovre Lærerforening, og vi arbejder i den anledning på at arrangere en reception torsdag d. 17. juni. Hvis coronasituationen ellers tillader det, regner vi fortsat med at holde Oktoberfest fredag d. 8. oktober, som vi tidligere har meldt ud, og så gemmer vi til gengæld medlemsweekenden til foråret med d. 26.-27. marts som foreløbig dato - så sæt gerne et par store krydser i kalenderen ud for disse datoer.

 Læs hele referatet her