Generalforsamling

Se referat af generalforsamling afholdt Tirsdag den 8. september 2020 kl. 16.30 på Gungehusskolen, Høvedstensvej 35, 2650 Hvidovre

Generalforsamlingen behandlede de 2 punkter, der blev udsat fra den ordinære generalforsamling d. 16. juni 2020.

Driftregnskab for 2019

Budgetforslag for 2020

 

Tirsdag den 16. juni lykkedes at afholde den ordinære generalforsamling. Det var bestemt ikke noget tilløbsstykke.
I den mundtlige beretning omtalte kredsformanden følgende:

  • Skolen i Corona-tiden og erfaringerne derfra
  • Periodeforhandlingerne om arbejdstid og den lokale arbejdstidsaftale
  • Resurser til folkeskolen, besparelser og nye bevillinger
  • Inklusionsopgaven
  • Administrative opgaver, AULA, elevplaner
  • ”Er vi gearet til fremtiden?”, DLF’s organisationsudviklingsprojekt

Kredsstyrelsen fremlagde et forslag til udtalelse rettet til kommunalbestyrelsen og skolelederne. Du kan se udtalelsen til højre.
Der var også valg på dagsordenen. Flemming Ernst blev genvalgt som kredsformand, Gitte Greisik som kasserer og Martin Roald-Arbøl og Vivian Korsgaard som kongresdelegerede. Du kan se referatet fra
generalforsamlingen til højre.
Regnskab og budget blev ikke behandlet på generalforsamlingen. Det gør vi på en ekstraordinær generalforsamling omkring 1. september. Her håber vi også, at vi kan drøfte et resultat – eller det modsatte
– af de forhandlinger om en central arbejdstidsaftale, der lige nu er sat på ”tænkepause”.

 Læs formandens beretning for 2019

 

Paragrategn Og Hammer General Lille