Generalforsamling

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling  torsdag den 16. marts 2023 kl. 16.30  på Risbjergskolen, Risbjergvej 10 - 20, 2650 Hvidovre

Endelig dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Beretning, Formandens beretning for 2022

3) Regnskab

4) Indkomne forslag
Der var efter tidsfristen ikke indkommet nogen forslag.

5) Budget og fastsættelse af kredskontingent

6) Eventuelt

 

Under punkt 2 vil vi bl.a. lægge op til debat om følgende emner:

  • Presset på lærernes retssikkerhed er i højere grad end tidligere rykket helt ind i klasserummet og udfordrer lærerens praksis. Hvordan ruster vi os til det som faglig organisation?
  • Hvordan kan vi medvirke til, at man i højere grad bliver i stand til at rekruttere og fastholde uddannede lærere?

 

Efter generalforsamlingen byder vi på middag og bankospil, hvor hovedpræmien er et lækkert hotelophold med middag på et af DLF´s Sinatur hoteller. 

 

  Generalforsamling Plakat