Arbejdstid

Arbejdstid

Vi  har i skoleåret 2019/20 ikke udarbejdet et regneark specielt til Hvidovre til registrering af arbejdstiden. Hovedforeningen har til gengæld udarbejdet et detaljeret regneark til opgørelse af arbejdstiden. Der findes også forskellige apps, hvor du kan registrere din arbejdstid, for eksempel "lærertid".

Vi anbefaler, at alle optæller deres tidsforbrug for at kunne dokumentere eventuelt merarbejde i en dialog med skoleledelsen.

DLF har udviklet en lille DialogApp, du kan anvende som et hjælpemiddel til din dialog med din leder om din opgaveoversigt. DialogApp’en er primært udviklet til kommuner, der ikke skriver forberedelsestid på opgaveoversigten. Den er derfor ikke specielt designet til brug i Hvidovre. Du kan få adgang til DialogApp’en via dette link: https://dlfweb.dlf.org/dialogapp Første gang du logger ind skal du klikke på ”Opret ny bruger”.

Læs her den fælles forståelse om arbejdstiden i Hvidovre, og bilagene om tid til efteruddannelse, tid til klasserejser og tid til TR-arbejde som er indgået mellem Hvidovre Lærerforening og Hvidovre Kommune.

 

Udregn dit tidsforbrug ifm opgaveoversigten

Vi har udarbejdet et simpelt ”miniværktøj”, så du kan få overblik over ”hovedingredienserne” i din opgaveoversigt.

Værktøjet kan f.eks. bruges når man sidder sammen med sin skoleleder og drøfter opgaveoversigten, eller hvis man blot sidder og nørkler med sine tal og vil se, hvad det betyder, når man ændrer på nogle af de tal, der indgår.

Der er udarbejdet to udgaver af regnearket:

Der er et eksempel, hvor der er sat tal ind – og et ”blankt” hvor man kan sætte sine egne tal ind.

Opgaveoversigt, tidsbudget

Opgaveoversigt, tidsbudget, eksempel

Samtaleark for dialogsamtale om opgaveoversigt for kommende skoleår

I begge regneark figurerer nederst en linje benævnt ”kontrol”.

Når de relevante tal er indtastet (og det er tallene i de grå felter), bør kontroltallene hedde 1680 og 0. Hvis man har et andet nettotimetal end de 1680 skal man blot taste dette ind i øverste linje, og så vil det også være dette tal der skal genfindes i kontrollinjen.

Vi håber skemaet kan være dig en hjælp til overblik, hvis du har nogen spørgsmål eller kommentarer er du meget velkommen til at kontakte kredskontoret.

 

 

 

DLF om arbejdstid