Din løn

Din løn består af den centralt aftalte løn suppleret med kommunalt aftalte løntillæg og løntillæg aftalt på din skole. Information om den centralt aftalte løn finder du på DLF´s hjemmeside.  Aftale om løntillæg i Hvidovre kan du se her. Med hensyn til skoletillæg kan du få nærmere besked hos din TR.

"Lønkortet pr. 1. april 2021 er klar. OK-21 skal endelig godkendes af alle parter, før lønstigningen kommer til udbetaling. Det vil ske med tilbagevirkende kraft."

Lønkort pr. 1. april 2021

"Du kan få hjælp til at få tjekket din løn. Din tillidsmand har en guide som hjælper til at afkode de forskellige tillæg på din lønseddel og kan hjælpe med om du får de korrekte tillæg på din skole. " 

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte kredskontoret, hvis du har spørgsmål vedr. din løn.