Ferie

Ferien for lærere og børnehaveklasseledere starter mandag den 6. juli og slutter tirsdag den 28. juli.
Hvis du er syg, inden ferien starter, har du ret til erstatningsferie efterfølgende. Sygemelding indenferien betyder, at du skal sygemelde dig inden arbejdsdagens begyndelse den dag ferien starter, i praksis inden kl. 8.00 den 6. juli.

Hvis du bliver syg i ferien, skal du også sygemelde dig. Du har ret til erstatningsferie, dog ikke for de første 5 sygedage.
Skolen oplyser om, hvor du syge- og raskmelder dig inden ferien. I selve ferien kan du syge- og raskmelde dig til Personalekontoret. Send en mail til per@hvidovre.dk. Husk at angive navn og skole.
For god ordens skyld: Uge 27 (29. juni – 3. juli) og 29. – 31. juli er ikke feriedage i ferielovens forstand. Det er ”afspadsering” for overarbejde i løbet af skoleåret 2019/20. Det betyder også, at hvis du  er syg disse dage, er du ikke berettiget til erstatningsferie.

 

Orientering om ferie for medlemmer, som ikke har optjent ret til fuld løn i den kommende ferieperiode

I år træder en ny ferieaftale i kraft. Vi har derfor i sommeren 2020 en anderledes ferie – ikke kun på grund af Covid-19. Sommerens ”ferieår” går fra 1. maj til 31. august. Her skal den ferie afvikles, der blev optjent i perioden 1. januar til 31. august 2019. I alt 16,64 feriedage.

Den kollektive ferie for lærere og børnehaveklasseledere i Hvidovre er i år placeret fra mandag den 6. juli til tirsdag den 28. juli. Begge dage inklusiv.

Lærere, der har været ansat i Hvidovre Kommune i hele perioden 1. januar – 31. august 2019, vil automatisk få fuld løn i hele ferien.

 

Hvordan optjenes ferie med løn

Optjening af ferie med løn i sommeren 2020 afhænger af, hvor længe man har været ansat i perioden 1. januar – 31. august 2019. Man optjener 2,08 feriedag for hver måned, man har været ansat i denne periode. Hvis man ikke har været ansat i Hvidovre Kommune i hele perioden, vil man blive trukket i løn for de feriedage, hvor man ikke har optjent ret til ferie med løn. Løntrækket vil ske med lønudbetalingen i slutningen af juli.

Lærere, der har haft andet arbejde i hele eller dele af perioden 1. januar – 31. august 2019, har feriepenge stående på Feriekonto. Man søger om at få dem udbetalt via Borger.dk

Sommerferie uden løn – hvad gør man?

DLF har udarbejdet en pjece, der orienterer om, hvilke muligheder der er, hvis man ikke har ret til ferie med løn eller har feriepenge. Man kan se pjecen her.

Der er 2 muligheder. Man kan søge om feriefondspenge. Læs om mulighederne i pjecen. Man kan melde sig ledig i perioden med ferie uden løn. Det kræver, at man er dagpengeberettiget og opholder sig i Danmark. Kontakt A-kassen for rådgivning om dette.

Hvis der er spørgsmål, er man selvfølgelig velkommen til at kontakte kredskontoret.

Det næste ferieår starter 1. september 2020. Vi kommer med nærmere information om reglerne for dette ferieår senere.

Kontakt kredskontoret hvis du har spørgsmål vedr. din ferie

Se mere om ferieregler her

Loenseddeltjek Med Lup

Generelt om ferie