KREDS 14

Kredsstyrelsen

Hvidovre Lærerforening ledes af en kredsstyrelse, der består af kredsformanden, kredskassereren og de kongresdelegerede, der alle er generalforsamlingsvalgte, samt de 9 tillidsrepræsentanter på kommunens almindelige folkeskoler. Denne opbygning af kredsstyrelsen sikrer, at informationer hurtigt kan kommunikeres frem og tilbage mellem kredsstyrelsen og skolerne.

Kredsstyrelsen nedsætter samtidig faste udvalg. 

Udvalgenes arbejds- og ansvarsområder

Mødekalender for kredsstyrelsen, Februar - Juni 2024

Kredsformand: Morten Bo E. Larsen

Næstformand: Pelle Roholt Jensen
Kredskasserer: Gitte Helring Andersen Greisik

Kongresdelegeret: 1. suppleant: Rasmus Bæk
Kongresdelegeret: Pelle Roholt Jensen

Kredsstyrelsesmedlem og TR på Avedøre Skole: Pelle Roholt Jensen

Kredsstyrelsesmedlem og TR på Dansborgskolen: Karen Busk

Kredsstyrelsesmedlem og TR på Engstrandskolen: Carsten Juhl Nielsen

Kredsstyrelsesmedlem og TR på Frydenhøjskolen: Mikkel Pehn

Kredsstyrelsesmedlem og TR på Gungehusskolen: Emilie Løie 

Jespersen

Kredsstyrelsesmedlem og TR på Holmegårdsskolen: Bettina Thorsøe

Kredsstyrelsesmedlem og TR på Langhøjskolen: Rasmus Illemann Bæk

Kredsstyrelsesmedlem og TR på Præstemoseskolen: Lisbeth Poulsen

Kredsstyrelsesmedlem og TR på Risbjergskolen: Flemming Bech

 

Referater fra kredsstyrelsesmøder kan du se her:

7. februar 2024

6. december 2023

15. november 2023

11. oktober 2023

13. september 2023

23. august 2023

 

Laerermryggetiltavle Sliderkshighlights2022