Opgaveoversigter og fagfordeling

Opgaveoversiger og fagfordeling 

I vores lokale arbejdstidsaftale står der i §7 beskrevet, hvordan processen omkring opgaveoversiger, dialogmøder mv. skal forløbe. Bl.a. skal alle have en opgaveoversigt senest en uge inden vi går på ferie, så det forventer vi, at alle har fået. 

Opgaveoversigten bør være udarbejdet efter en dialog mellem dig og din leder. Du har krav på en sådan dialog. Det er vigtigt, at du har dialogen, specielt hvis du føler, at der ikke er tid nok til at varetage alle dine opgaver. 

Vores arbejdstidsaftale finder du her

 

Notater 414280