Opkrævning af kontingentet

Kontingentopkrævning

1. juli 2021 går vi over til, at kontingentet opkræves af hovedforeningen via PBS. Det er der flere grunde til. Kontingentopkrævning via løntræk – der har rigtig mange fordele – er på grænsen til at være i strid med GDPR-reglerne. DLF går over til et nyt medlemsadministrationssystem i løbet af det kommende år. Det vil vanskeliggøre det regnskabsmæssigt, hvis vi beholder den nuværende ordning med løntræk.

Der er en øget udgift forbundet med overgangen til betaling via PBS. Man betaler et beløb for hver opkrævning. Hvis vi fortsætter med at opkræve kontingent månedsvis, er udgiften ca. 30.000 kr. Hvis vi går over til at betale kontingentet kvartalsvis, vil vi spare ca. 20.000 kr., der naturligvis kan anvendes på anden måde.

Vi har besluttet, at vi det første år fortsat opkræver kontingentet månedsvis. Men vi forventer, at vi går over til kvartalsvis opkrævning juli 2022.

Emner

Målgruppe