Ferie

Orientering om ferie for medlemmer, som ikke har optjent ret til fuld løn i de kommende ferieperioder.

Den kollektive ferie for lærere og børnehaveklasseledere i Hvidovre er i år placeret fra den 4. juli til 31. juli. Samt i uge 42 (14. oktober - 20. oktober). Alle dage inklusiv.

Lærere, der har været ansat i Hvidovre Kommune i hele kalenderåret 2018, vil automatisk få fuld løn i alle ferieugerne (i alt 5 uger á 5 dage = 25 dage).

Lærere, der har haft arbejde i andre kommuner i hele eller dele af 2018, har feriepenge stående på Feriekonto. Man søger om at få dem udbetalt via Borger.dk

Hvordan optjenes ferie med løn

Optjening af ferie med løn afhænger af, hvor længe man har været ansat i kalenderåret 2018. En lærer, der er blevet ansat pr. 1/8-18, vil have optjent 10 feriedage = 2 ugers ferie med løn. De resterende 3 uger trækkes henholdsvis i julilønnen og oktoberlønnen, der således begge bliver reducerede. Vedkommende kan, efter afholdt optjent ferie, melde sig ledig i Jobcenteret og A-kassen og søge om dagpenge, hvis han/hun er medlem af a-kassen og dagpengeberettiget.

 

 

Nyuddannede ansat pr. 1. marts 2018 eller senere og efterårsferien 2019

En lærer, der er blevet ansat 1. marts 2018 eller senere, vil have afviklet sine optjente feriedage i juli måned. Der vil dermed ske et løntræk for uge 42, efterårsferien, der starter mandag den 14. oktober. Man kan melde sig ledig på Jobnet.dk og i Lærernes A-kassen og få dagpenge, hvis man er medlem af Lærernes a-kasse og dagpengeberettiget.

For at være dagpengeberettiget skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet, dvs. er hjemme og kan kontaktes af Jobcenteret eller Lærernes A-kasse.

Står du som nyuddannet med feriekort fra tidligere beskæftigelse, må vi anbefale dig at kontakte Lærernes a-kasse, for at man her kan hjælpe med at finde datoen for første ledighedsdag i ferieperioden.

Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kredskontoret.

 Loenseddeltjek Med Lup

Generelt om ferie