Kontingent

Kontingent

Det månedlige kontingent er 570 kr. Kontingentet består af 223 kr. til hovedforeningen og 347 kr. til Hvidovre Lærerforening.

Hvis du er dimittend, og har været medlem af LL, er de 2 første måneder kontingentfrie. De næste 4 måneder betaler du halvt kontingent.

Hvis du er dimittend, men ikke har været medlem af LL, betaler du halvt kontingent de første 6 måneder.

Pensionistkontingent: 94 kr. pr. måned.

 

Kontingentet opkræves af hovedforeningen via PBS. 

PBS betaling af kontingent

Kontingent

Nedsat kontingent: Du har mulighed for at få bevilget 50% kontingentnedsættelse i følgende situationer:

 • Når du er på barsel. Dette gælder dog kun i den periode, hvor du modtager dagpenge.
 • Når du har orlov til børnepasning.
 • Når du har orlov til uddannelse (SVU), det forudsættes dog, at orlovsydelsen + en eventuel supplerende ydelse ikke væsentlig overstiger den maksimale ydelse for dagpenge.
 • Når du modtager uddannelsesgodtgørelse.
 • Når du modtager dagpenge, nedsættelsen kan dog tidligst bevilges efter 1 måneds ledighed.
 • Når du modtager kontanthjælp, er i jobtræning eller modtager overgangsydelse.

 

Kontingentfritagelse: Du kan få kontingentfritagelse i følgende situationer:

 • Hvis du har orlov uden løn eller har tjenestefri.
 • Hvis du er arbejdsledig og er frameldt jobcentret, fritagelsesperioden kan dog maksimalt være seks måneder.
 • Når du aftjener din værnepligt.
 • Hvis du får et borgerligt ombud som folketingsmedlem, borgmester eller lignende.

Vær opmærksom på, at du selv skal ansøge om kontingentnedsættelse eller -fritagelse, og almindeligvis bliver det ikke bevilget med tilbagevirkende kraft. Du skriver en mail til dlf så behandler de din ansøgning. 

Ændringer: Du skal selv sørge for at oplyse til kredskontoret, hvis der sker ændringer i dit navn eller din adresse samt ved ændringer i dit arbejdsforhold:

 • Ved skift af arbejdsplads skal du måske overflyttes til en anden lærerkreds.
 • Ved ledighed vil du måske gerne flyttes til din bopælskreds.
 • Bliver du pensioneret, kan du blive flyttet til fraktion 4 med et lavere kontingent. 

 Du kan også selv gøre det på Min Side

Udmeldelse: Du skal selv sørge for at udmelde dig skriftligt til foreningen. Hvis ikke du har fået job uden for DLF´s aftale- og overenskomstområde, skal udmeldelse ske med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal. Se nærmere her omkring udmeldelse.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis der er noget, du er i tvivl om, så vil vi forsøge at hjælpe dig så godt som muligt.