Budget, Oktoberfest, Helhedsplan, Kongres, Løntjek og efterårsferie

Kommunalbudget

Hvidovre Kommunes budget for 2020

På grund af folketingsvalget i juni og det efterfølgende regeringsskifte er kommunernes budgetlægning for det kommende år meget forsinket. Det endelige budget bliver først vedtaget den 30. oktober.

Umiddelbart ser det ud til, at aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for næste år øger muligheder for at prioritere den borgernære velfærd. Det hilser vi selvfølgelig velkommen.

Vi har på baggrund af det foreløbige budgetmateriale opfordret til, at man genovervejer de besparelser på skoleområdet, som blev vedtaget sidste år, men som først træder i kraft i 2020. Det drejer sig om en rammebesparelse på 2 % i 2020 stigende til 3 % i 2021. Samt besparelsen på skoleledelsen, der har virkning fra 2021.

 

Laererfest Risbjerggaard 251019 Lille

Oktoberfest

Fredag den 25. oktober holder Hvidovre Lærerforening oktoberfest på Risbjerggård. Prisen er 100 kr., som inkluderer mad og drikke. Der vil selvfølgelig være underholdning. Din TR ved mere om tilmelding. Du kan også se mere på vores hjemmeside her

 Pileretninger Lille

Helhedsplan for skolerne i Hvidovre

Elevtallet i Hvidovre forventes at stige med 600 frem til 2030. Det kræver, at man allerede nu tænker på, hvordan disse elever kan rummes i folkeskolen. Der er derfor udarbejdet et forslag til ”Helhedsplan for skolerne i Hvidovre”, som netop nu er til politisk behandling.

Hvidovre Lærerforening har sendt høringssvar vedr. forslaget. Det er godt, at man allerede nu forsøger at løse problemet med det stigende elevtal. Der er dog en række forhold, vi mener skal tydeliggøres, ligesom vi også tilkendegiver, at forslaget kunne være mere ambitiøst. Du kan se vores høringssvar her.

  

Hvaskavimedskolen Lille 2019

Kongres i DLF

Den 1. – 3. oktober holder DLF kongres. Det sker i Tivoli Kongrescenter. Hvidovre Lærerforening har 3 kongresdelegerede. De vigtigste emner er

  • formandens beretning,
  • vedtagelse af vores folkeskoleideal,
  • drøftelse af lærerkommissionens arbejde, herunder de kommende anbefalinger og efterfølgende periodeforhandling
  • ”Er vi gearet til fremtiden?”, der er DLF’s interne organisationsudviklingsprojekt
  • Valg af formand og næstformand.

Kongressen følges enten på DLF’s hjemmeside eller Folkeskolen.dk

Vores dygtige mediefolk i Hvidovre Lærerforening vil også løbende lægge relevante indslag på vores egen Facebook-side.

 

Loentjek Er Du Ok Lille

 

Løntjek 2019

Ligesom de seneste år tilbyder vi i uge 43 – 48 et løntjek på skolerne. Vi er lige nu ved at planlægge, hvornår møderne skal ligge på de enkelte skoler. Din TR vil orientere dig om tidspunktet.

Vi finder hvert år fejl på lønsedlerne, som udløser små eller større beløb. Så hvis du ikke forstår din lønseddel – eller aldrig har interesseret dig for den – er løntjek et tilbud, du ikke skal sige nej til.

 Sick In Summer Lille

Efterårsferie – og sygdom i ferien 

Efterårsferien er ferie. Det betyder, at de generelle ferieregler gælder. Både hvad angår løn og sygdom.

Hvis du er syg før efterårsferien, eller bliver syg inden mandag den 14. oktober om morgenen, har du ret til erstatningsferie. Hvis du bliver syg inden mandag morgen, skal du sygemelde dig på normal vis. Hvis du bliver rask i løbet af efterårsferien, skal du raskmelde dig på normal vis. Hvis du bliver syg i løbet af efterårsferien, kan du sygemelde dig som normalt, men du har ikke ret til erstatningsferie, med mindre du også har haft sygedage i sommerferien. Kontakt kredskontoret, hvis det er tilfældet.

Hvis du ikke har optjent ret til ferie med løn i uge 42, kan du melde dig ledig og modtage dagpenge, hvis du er dagpengeberettiget. Vi har udsendt en orientering om det til din TR sammen med dette Nyhedsbrev.

Kontakt Lærernes A-kasse, hvis du er i tvivl.

Ferievejbillede Slider Nyhedsbrev 250615